Giv et bistade 350 kr.

Bistader er en bæredygtig indtægtskilde.          

©Peter Høvring

Hvorfor give et bistade?

Bistader er en eftertragtet indtægtskilde for fattige bønder i Etiopien og Sydsudan. Når du køber et bistade, er du med til at give bønder, der kæmper med tørke og klimaforandringer i landbruget, et supplement til deres indtjening.
Et bistade er en bæredygtig gave, fordi det giver en stabil indtægt, som ikke er så afhængig af vind og vejr.
Du giver ikke kun et bistade til en fattig familie, men også:

  • Viden om pasning af bier
  • Træning i honningproduktion
  • Et ekstra supplement til familiens indtjening, som ikke er afhængigt af vind og vejr


Sådan ser gavekortet ud

Når du bestiller en gave, kan du enten selv printe dit gavekort ud eller få det tilsendt.

Derebew siger tak for gaven

Biavler ser til bier i Etiopien
©Peter Høvring

Derebew har i flere år oplevet, at høstudbyttet er blevet mindre og mindre grundet klimaforandringerne. Gennemsnitstemperaturen stiger og regnen kommer ikke, som den skal. Bistader er et rigtigt godt supplement til en ellers usikker indtjening. 

Læs Derebews historie

Du kan også give andre gaver

Giv en stor overlevelsespakke

Hjælp flygtninge i akut nød NU!

375 kr.

Start en virksomhed

Investering i en god forretning og en bedre fremtid.

300 kr.

Solcellelampe

En solcellelampe kan give sikkerhed i mørket og lys til lektielæsningen.

280 kr.

Giv en ged

En ged giver kød, mælk, skind og penge til fattige familier.

275 kr.